Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ατομική επιχείρηση Δάσσα Ισάακ, προσφέρει μηχανολογικές υπηρεσίες σε βιομηχανικές επιθεωρήσεις στον τομέα κατασκευής δοχείων πίεσης και συγκεκριμένα:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Κώδικες Διυλιστηρίων
  • Παρακολούθηση μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Παρακολούθηση Καταστροφικών (εργαστηριακών) δοκιμών
  • Επιθεωρήσεις Ποιοτικού Ελέγχου
  • Επιθεωρήσεις εκτέλεσης έργων
  • Επιθεωρήσεις Συγκολλήσεων
  • Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους
  • Γνωματεύσεις & Διαιτησίες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ατομική επιχείρηση Δάσσα Ισάακ, προσφέρει μηχανολογικές υπηρεσίες σε βιομηχανικές επιθεωρήσεις στον τομέα κατασκευής δοχείων πίεσης και συγκεκριμένα: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Κώδικες Διυλιστηρίων. Παρακολούθηση μη Καταστροφικών Ελέγχων. Παρακολούθηση Καταστροφικών (εργαστηριακών) δοκιμών. Επιθεωρήσεις Ποιοτικού Ελέγχου. Επιθεωρήσεις εκτέλεσης έργων. Επιθεωρήσεις Συγκολλήσεων. Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους. Γνωματεύσεις & Διαιτησίες

Back To Top